Skip to main content Skip to search

Медицинский институт

Cпеціальність 222 «Медицина», Галузь знань 22 «Охорона здоров’я», освітньої кваліфікації «Магістр медицини», професійної кваліфікації «Лікар».

 

Спеціальність «Медицина» спрямована на отримання професії лікаря. Лікар – це фахівець, який отримав освіту за спеціальністю «Медицина» (повну вищу медичну освіту) і в установленому законом порядку постійно займається підтримкою або відновленням людського здоров’я через профілактику, діагностику та лікування захворювань і травм. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» від 22.08.1996 № 992 (зі змінами від 30.04.2015), медицина – це єдина спеціальність, за якою вищі навчальні заклади зобов’язані забезпечити своїх випускників місцем працевлаштування у державному секторі народного господарства. Після відпрацювання встановленого законодавством для молодих спеціалістів терміну (не менше трьох років) вони можуть пройти перепідготовку та набути іншу лікарську спеціальність, крім стоматології, і виконувати відповідну професійну роботу. Навчання здійснюється за освітньою програмою загальної лікарської підготовки з подальшою спеціалізацією в інтернатуріІнтернатура є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими спеціальностями. Вартість навчання за спеціальністю Медицина складає 3700 дол. США на рік.

 

Вона здійснюється у вищих медичних навчальних закладах та академіях післядипломної освіти згідно з місцем направлення на роботу. Під час навчання в інтернатурі набувається конкретна лікарська спеціалізація:

 1. загальна практика – сімейна медицина,
 2. терапія,
 3. хірургія,
 4. акушерство та гінекологія,
 5. лікувальна фізкультура та спортивна медицина,
 6. швидка та невідкладна медична допомога,
 7. анестезіологія,
 8. дерматовенерологія,
 9. інфекційні хвороби,
 10. невропатологія,
 11. нейрохірургія,
 12. онкологія,
 13. ортопедія та травматологія,
 14. отоларингологія,
 15. офтальмологія,
 16. профпатологія,
 17. психіатрія,
 18. радіологія,
 19. судово-медична експертиза,
 20. урологія,
 21. фізіотерапія,
 22. фтизіатрія тощо.

 

Спеціальність “Екологія”

 

Рівень вищої освіти — бакалавр. Спеціалізації: «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Екологічний туризм та збалансоване природокористування». 
Рівень вищої освіти — магістр. Спеціалізація: «Екологія та охорона навколишнього середовища». Фахівці з екології в ЧНУ ім. П. Могили готуються, спираючись на вітчизняний і міжнародний досвід, отримують ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку з питань екології, біології, теорії еволюції, ознайомлюються з критеріальними факторами впливу на навколишнє природне середовище; заходами, спрямованими на підтримку рівноваги в природі тощо. Отримують фундаментальні і практичні знання з двох іноземних мов (обов’язкової – англійської та за вибором – іншої). Особлива увага приділяється адаптивним якостям фахівця, його вмінням вирішувати глобальні проблеми екології, забезпечувати необхідні екологічні умови для життєдіяльності людства, збереження біорізноманіття рослинного і тваринного світу. Підготовка фахівців-екологів відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Для вступу на спеціальність 101 “Екологія” необхідно подати результати зовнішнього незалежного оцінювання:

 1. українська мова та література
 2. біологія
 3. математика або історія України.

Після 4 років навчання студенти-екологи здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з кваліфікацією організатор природокористування. На базі бакалаврату студенти можуть навчатися у магістратурі спеціальністю 101 «Екологія» (кваліфікація еколог, викладач вищого навчального закладу). Бакалаври-екологи мають можливість отримати освіту у Республіці Польща за програмою подвійних дипломів.

Студенти вчаться проводити екологічні обстеження; здійснювати екологічний моніторинг, проектування природоохоронних систем та об’єктів, здійснювати аналіз процесів забруднення компонентів довкілля, а також обґрунтовувати вибір оптимальних природоохоронних заходів та рішень із забезпечення екологічної безпеки, проектування та оцінювання шкідливих впливів на людину та навколишнє середовище промислових об’єктів. За данною спеціальністю здійснюється підготовка докторів філософії з екології.

Випускники спеціальності «Екологія» мають можливості працевлаштування на приватних та державних підприємствах і обіймати провідні посади з охорони природи. Серед випускників є головні спеціалісти управління екології та природних ресурсів облдержадміністрацій та держекоінспекції, провідні спеціалісти Миколаївської облдержадміністрації та природоохоронних установ Миколаївської області, Басейнового управління водними ресурсами річки Південний Буг, підприємств та консалтингових фірм, які виконують міжнародні проекти екологічного спрямування, розробляють документи для отримання дозволів на природокористування та ін.