Skip to main content Skip to search

Факультет экономических наук

Про факультет.

Факультет економічних наук був одним з перших, заснованих в 1996 році у Миколаївській філії НаУКМА, і перша спеціальність, за якою здійснювалася підготовка – це «Фінанси». На поточний момент факультет здійснює підготовку за чотирма напрямами та спеціальностями – «Фінанси, банківська справа та страхування зі знанням іноземної мови», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Облік та оподаткування», «Геодезія, картографія та землеустрій».

У сьогоднішніх складних економічних умовах наша країна як ніколи потребує висококваліфікованих фахівців. Наш факультет готує фахівців за спеціальностями, які є достатньою мірою універсальними. Це гарантує працевлаштування випускників у всіх сферах бізнесу, в державних установах, неприбуткових організаціях та міжнародних компаніях.

Фахову та мовну підготовку на факультеті економічних наук забезпечує 6 кафедр: економічної теорії та міжнародної економіки; фінансів і кредиту; економіки підприємства; управління земельними ресурсами; обліку і аудиту; професійного англомовного навчання. Навчальний процес на факультеті забезпечує 10 докторів наук та професорів, 26 кандидатів наук та доцентів.

Переваги навчання :

 1. у нас працюють досвідчені викладачі, які використовують новітні технології викладання лекцій та проведення практичних занять;
 2. сучасні інформаційні технології в економіці є невід’ємною складовою навчального процесу;
 3. рейтингова система оцінювання змушує працювати щоденно, що забезпечує високу якість освіти;
 4. широка база практики, де студенти проходять стажування; серед наших партнерів – ТОВ СП «Нібулон», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ОТП банк», ПАТ «Укрсиббанк», ТОВ «Чиста вода», ПП «Ділова спілка», СК «Провідна»;
 5. у нас суттєво більше часу приділяється вивченню англійської мови, ніж передбачено нормативами;
 6. є група фінансистів, яка вивчає всі дисципліни англійською: від математики і філософії до бізнес-планування і фінансового аналізу;
 7. протягом двох років вивчається друга іноземна мова за вибором самого студента: німецька, французька, польська, болгарська, китайська, турецька;
 8. наші студенти самі обирають частину гуманітарних і професійних дисциплін, які хочуть вчити;
 9. ми гарантуємо працевлаштування студентів після випуску; наші випускники успішно працюють не лише на самих перспективних підприємствах України, але й спромоглися реалізували себе в Світовому банку, GFK, E&Y (Ernst&Young), Mercuria Energy Trading SA, Orexim Trading Ltd, Swissquote та в інших зарубіжних корпораціях і установах;
 10. наявна аспірантура та докторантура для подальшої наукової кар’єри;
 11. триместровий графік (три триместра замість двох традиційних) значно знижує рівень навантаження на кожну сесію для студента і краще відповідає розкладу загальнонаціональних свят;
 12. цікаве позааудиторне життя: наукові конференції, олімпіади, конкурси студентських робіт, трейнінги. Зокрема, щороку на узбережжі Чорномого моря (смт. Коблеве) проводиться Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Ольвійський форум». Студенти беруть участь у роботі «Економічного клубу», «Школи молодого науковця», а також у діяльності культурно-мистецького центру, активно займаються спортом в секціях університету;
 13. ви знаєте, як заробити на астероїдах або чому різниться рейтинг найбагатших і найщасливіших націй? Наші студенти знають, оскільки тільки нестандартні питання розглядаються на щорічному Економічному турнірі;
 14. нашим студентам доступні іноземні стажування різної спрямованості: навчальні, волонтерські;
 15. наші колишні випускники, які отримали докторські ступені в університетах США та Європи, повертаються для викладання окремих курсів на рідному факультеті.

Міжнародні зв’язки факультету

 1. Ефективне вивчення мови неможливо без її практичного застосування, тому факультет економічних наук пропонує своїм студентам велику кількість різноманітних академічних та неакадемічних програм. Студенти можуть пройти профільне короткострокове сертифіковане стажування англійською мовою у Міжнародному університеті Шіллер (м.Хайдельберг, Німеччина), університеті св.Марка і Джона (м.Плімут, Велика Британія), Карловому університеті (м.Прага, Чехія), Віденському економічному університеті (м.Відень, Австрія), Міжнародній академії ім.М.Булдянського (Братислава, Словаччина), Приморській Академії (м.Слупськ, Польща), міжнародному університеті Річмонд (м.Лондон, Велика Британія).
 2. Програма Camp America надає можливість чотирьохмісячного стажування у літніх таборах США або Австралії. Міжнародний проект EduCare пропонує студентам навчання в американському університеті протягом року. Економічний факультет постійно розширює міжнародні зв’язки, оскільки міжнародна професійна практика – це шлях успіху наших студентів!

Спеціальності

Спеціальність «Фінанси і кредит»

 1. Вища освіта за спеціальністю фінанси і кредит зі знанням іноземної мови стане запорукою вашого успіху в бізнесі, розвитку та процвітання. Це основа кар’єри на підприємствах, у банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, податкових органах і бюджетних установах. Набуті знання та вміння стануть у нагоді тим, хто прагне заснувати власну справу, управляти грошовими потоками підприємства, залучати додаткові кошти і вигідно їх вкладати у прибуткову діяльність, цінні папери, банківські метали, депозити чи майно. Аудиторна та позааудиторна робота сприяє розвитку творчого і дослідницького потенціалу, лідерських якостей, діловому спілкування, ініціативності та креативності.
 2. Спеціальність акредитована за рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».

Спеціальність «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»

 1. Бажаєте розвиватися та впевнено підніматися кар’єрними сходами або відкрити власний бізнес? Ми навчимо, як компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах. Випускники цієї спеціальності зможуть реалізувати себе в різних сферах економічної діяльності.
 2. Посади пов’язані з підприємництвом: керівник підприємства за видами економічної діяльності, організацій з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо); керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо; керівник підприємства сфери послуг; директор підприємства у сфері охорони здоров’я, освіти, культури.
 3. Посади, що пов’язані з торгівлею: керівник торговельної фірми; керівник магазину; комерсант; менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі
 4. Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю: фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер; фахівець із біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор); торговельний брокер (маклер).
 5. Спеціальність акредитована за рівнями «бакалавр» та «магістр».

Спеціальність «Облік і оподаткування»

 1. Спеціальність «Облік і оподаткування» є однією з найбільш цікавих і престижних сучасних спеціальностей, а процеси гармонізації із міжнародними стандартами обліку (IAS) та звітності (IFRS) підвищують вимоги до фахівців такого профілю. Випускники спеціальності мають право обіймати посади економіста з праці, планування, фінансової роботи, економіста-аналітика, бухгалтера за різними напрямами діяльності, головного бухгалтера, аудитора, ревізора, фахівця фіскальної служби та служб фінансового контролю тощо.
 2. Висока якість підготовки обліковців забезпечується вивченням сучасних автоматизованих систем обліку, а саме: «1С: Бухгалтерія», «Парус», ознайомлення із системою електронного документообігу «M.E.Doc». В ЧДУ ім. Петра Могили діє єдиний серед вищих навчальних закладів Миколаєва Центр сертифікації 1С. Це дозволяє не лише опанувати програму на рівні професіонала, а й отримати відповідне документальне підтвердження знань у вигляді сертифікату фірми «1С». Кафедра співпрацює із професійним виданням «Все про бухгалтерський облік», що дає можливість володіти актуальною інформацією щодо останніх змін в системах оподаткування. Консультування з питань тлумачення Міжнародних стандартів аудиту (ISA) здійснюється за підтримки фахівців Спілки аудиторів України
 3. Спеціальність акредитована за рівнями «бакалавр» і «магістр».